Inwestycja będzie usytuowana na Mokotowie, na pograniczu z Wilanowem.


Mokotów
Zajmuje powierzchnię 3542ha (35,4 km2) i liczy ponad 221tys. mieszkańców. Obecny obszar Mokotowa jest niemal identyczny z tym, sprzed drugiej wojny światowej (z 1938 r.), a więc dzisiejsze granice administracyjne dzielnicy są zarazem granicami historycznymi. Warszawski Mokotów to dzielnica o zróżnicowanym charakterze zabudowy i zagospodarowania, zajmująca rozległe tereny górnego i dolnego tarasu malowniczej skarpy wiślanej. Mieszka się tutaj w eleganckich osiedlach willowych, gdzie ulokowało się wiele ambasad i placówek dyplomatycznych. Poprzez swoje ukształtowanie, rozległe tereny zielone, bezpośrednie sąsiedztwo centrum stolicy, Mokotów jest wprost idealny jako miejsce zamieszkania. Ze względu na swoje walory cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. To właśnie tutaj większość z nich chciałaby zamieszkać (I miejsce w Plebiscycie Czytelników Gazety Wyborczej). Dynamicznie, więc rozwija się budownictwo mieszkaniowe, prezentujące ciekawą architekturę i wysoki standard mieszkań. Zieleń miejską Mokotowa stanowią zespoły roślinności spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe i estetyczne, a w szczególności parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, ogrody działkowe oraz zbiorniki wodne otoczone zielenią, z największym w Warszawie (19,5 ha) Jeziorkiem Czerniakowskim, będącym rezerwatem przyrody.

Gucin-gaj
Po drugiej stronie Potoku Służewieckiego, “Park Wilanowski” będzie graniczył z Gucin-Gajem. U podnóża kościoła św. Katarzyny w 1817 roku Stanisław Kostka Potocki wybudował swój rekreacyjny Gucin. Po jego śmierci owdowiała małżonka założyła tu Gucin-Gaj, znany i podziwiany ogród – pomnik, w którym drzewom towarzyszyły obeliski i kamienie poświęcone słynnym Polakom. Niestety Gucin-Gaj nie przetrwał do naszych czasów zniszczony ostatecznie podczas okupacji. Założenie parkowe ma charakter romantyczny. Zachowały się tylko fragmenty Gaju, natomiast Gucin uległ całkowitemu zniszczeniu. Nie zachował się układ dróg w Gaju. Elementami zachowanymi są: wzgórze, skarpa, staw i część drzew w Gaju. Gucin-Gaj wraz z kościołem stanowił jednolitą całość, tak, więc cały ten kompleks objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków i wpisany jest do Rejestru Zabytków. Ponadto obowiązuje tu ochrona ekologiczna. Ochroną objęta jest również kompozycja widokowa, ze względu na położenie Gucina na wysokiej skarpie z zachowanym kierunkiem widokowym w stronę Wilanowa.

Kościół św. Katarzyny
Opieką Konserwatora Zabytków objęty jest zespół, w skład, którego wchodzi kościół, plebania, dzwonnica oraz stary Cmentarz Służewski. Cmentarz został założony w XIII wieku. Zachowały się pojedyncze nagrobki z drugiej połowy XIX wieku. Na terenie cmentarza występuje starodrzew, w składzie, którego dominują dęby, lipy, klony i jesiony. Drzewostany są w dobrym stanie biologicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie plebanii znajdują się dwa drzewa uznane za pomniki przyrody oraz bardzo wartościowy egzemplarz platana.

Wilanów
Jest dzielnicą rezydencjonalną, położona w sąsiedztwie XVII wiecznego Pałacu, zwanego małym Wersalem. Wilanów jest dzielnicą międzynarodową, zamieszkałą przez wielu obcokrajowców. Ma charakter mieszkaniowo-rezydencyjny. W przyszłości powstanie tu centrum handlowo-rozrywkowe – “Miasteczko Wilanów”, które pozwoli mieszkańcom spełnić wszelkie potrzeby. Wilanów to spokojna, zielona dzielnica, położona 10 minut od Lasu Kabackiego i 15 minut od centrum, która stanowi idealne miejsce do przechadzek i wypoczynku. Mieści się tu również szkółka golfowa.

ABELL_Constellation Sp. z o.o.
ul. RONDO ONZ 1,
00-124 Warszawa
tel.: +48 (0)22 544 92 52
fax: +48 (0)22 544 92 54
e-mail: abell1@abell.com.pl


(...)
Oparto na: